Бизнесът може да иска помощ при наемане на безработни
Насърчителни мерки стимулират мобилността на безработните
Публикувана: 24 Feb 2020 | 19:42

Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни, съобщи Агенцията по заетостта. Документите се подават в периода 24-ти февруари до 4-ти март.Параметрите на финансиране са определени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г. и предвиждат предоставяне на средства за трудово възнаграждение и дължими осигурителни вноски за наети безработни лица с престой в бюрото по труда над 6 месеца, на възраст до 24 години или над 50 години, с основно и по-ниско образование, безработни майки с деца до 5 години и други.Насърчителните мерки предлагат варианти за работа на пълно или непълно работно време. Продължителността на осигуряваната заетост и периода на субсидиране също е различен и варира от 3 до 12 месеца.Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на безработните лица, с които да стимулира тяхната мобилност или предприемачество.

 

Безработните могат да кандидатстват и получат финансова подкрепа за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и средства за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км от местоживеенето им.Стартирането на собствена стопанска дейност може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума за стартиране на бизнес като микропредприятие, която тази година вече е до 4 000 лв. И при двете мерки могат да се предоставят и средства за други услуги, подпомагащи старта на бизнеса.

dnes.bg

 

Четете още: Две нови огнища на Инфлуенца по птиците в България

Коментари ( 0 )