3,7% е безработицата във Варна
Равнището й се е увеличило с 1,9% спрямо август 2019 г.
Публикувана: 29 Sep 2020 | 10:14

През август 2020 г. равнището на безработица във Варненска област продължи да намалява и в края на месеца достигна 5,1%. Регистрираните безработни са 11 352. 

 

В сравнение с август 2019 г. равнището на безработица се е увеличило с 2,2 процентни пункта, а регистрираните безработни са с 4979 повече.

 

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец август 2020 г. е 6 417. Равнището на безработица в града е 3,7%.

 

На годишна база, спрямо август 2019 г., се отчита ръст с 1,9 процентни пункта на равнище на безработица и с 3 267 безработни лица повече.

 

На работа в област Варна през август 2020 г. са постъпили 1520 безработни. На първичния трудов пазар реализация са намерили близо 88% от общия брой започнали работа лица.

 

През август 2020 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 327 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 21,5% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. На работа са устроени и 93 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

 

През август 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1473 работни места. На първичния пазар са обявени 1369 работни места.

 

Най-много от заявените през август работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (503). Следват образованието (236), търговия (160), административни и спомагателни дейности (110) и култура, спорт и развлечения (88).

 

По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 104 работни места.

 

През август 2020 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 4 безработни, съобщават от Регионалната служба по заетостта.   

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )