Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради
Предварителните данни на Националния статистически институт са за третото тримесечие на 2019 г.
Публикувана: 12 Nov 2019 | 11:19
Снимка: Пламен Гутинов, архив

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите Пловдив - 77 сгради с 217 жилища и Бургас и София с по 76 сгради със съответно 764 и 102 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (45.4%), следват тези с три стаи (28.4%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.6%. Предварителните данни на Националния статистически институт са за третото тримесечие на 2019 г.

 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2019 г. в област Варна е 57.9 хил. кв. м, или с 26.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ се увеличава с 6.8% и достига 37.6 хил. кв. метра.  Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 82.1 кв. м през третото тримесечие на 2018 г. на 96.1 кв. м през същото тримесечие на 2019 година.  Варна е тринадесета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Видин - 46.0 кв. м, следвана от областите Разград - 71.9 кв. м, Шумен - 72.8 кв. м и Добрич - 74.2 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 191.4 кв. м и Габрово - 190.8 кв. метра. 


По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2019 г. е 134, а новопостроените жилища в тях са 603. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 43 повече, или с 47.3%, a жилищата в тях нарастват с 44, или със 7.9%.  От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г. със стоманобетонна конструкция са 73.1%, с тухлена - 23.9%, а с друга - 3.0%.

 

Черно море

Коментари ( 0 )