Изследват концентрацията на радон в училищата и детските градини
Във Варна в 95% от жилищата измерените количества на естествения радиоактивен газ са под опасната норма
Публикувана: 13 Nov 2019 | 13:42
Радондетектор.

Проучване за концентрацията на радон ще бъде извършено в обществени сгради с акцент върху училища и детски градини във Варненска област. Това съобщават от Регионалната здравна инспекция.

 

Изследването е в изпълнение на дейностите по националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон за 2020 г.

 

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност.  Образува се при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Разпада се бързо на радиоактивни
частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове.

 

Облъчването на човека става предимно в жилища. Нивата на радон се изменят непрекъснато, както през денонощието, така и през различните сезони. Концентрацията му в сгради е значително по-голяма отколкото на открито. В приземните и по-ниските етажи радонът е с по-голяма концентрация.

 

С решение 55 от 1.2.2018 г. Министерският съвет прие стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 г. и национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2022 г. Целта е да бъде създадена
радонова карта на България. Тя ще дава цялостна представа за това къде в страната има повишено съдържание на естествения радиоактивен газ. Информацията ще бъде полезна и при изграждането на нови сгради. Планира се и създаване на национална база данни, която ще помага на гражданите при избор на нов дом.

 

През 2018 г. приключи провеждането на представително национално проучване за наличието на радон в сгради. В домовете на над 150 доброволци в област Варна бяха поставени детектори за измерване на радон във въздуха на първи и приземни етажи. След приключване на измерването се изготвиха и се изпратиха писма до участниците в националната програма с информация за конкретно установените резултати от проведеното проучване в тяхното жилище и допълнителна информация за мерките, които могат да се прилагат за намаляване нивата на радон в сгради.

 

Първото проучване преди няколко години показа, че Варна е с най-ниски измерени нива на радон в сравнение със София град, София област и Пловдив. От 98 жилища, в които бяха поставени радондетектори, само в две бяха измерени наднормени количества – около 400 бекерела на куб.метър. Една от къщите бе в Гръцката махала – тя е строена без бетонна плоча, с гредоред и не е била проветрявана в продължение на седмица.

 

По принцип Варна е по-малко заплашена от радон в сравнение с другите големи градове в страната, тъй като почвата е варовикова, смятат експертите по радиационен контрол.

 

Средното ниво на радон в Европа е 200 бекерела на куб.метър. Във Варна в 95% от жилищата измерените количества са под тази стойност. За старите сгради препоръчителните нива са до 600 бекерела на куб.метър. Рискът от облъчването с естествения радиоактивен газ е 25 пъти по-голям за активни пушачи отколкото за непушачи. Смята се, че цигарите и радонът са двете основни причини за появата на рак на белия дроб. Има обаче и случаи, при които непушачи са поразени от злокачествените тумори, ако живеят в приземните или първите етажи.

 

Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха. Обикновено налягането на въздуха вътре в нашето жилище е по-ниско отколкото това в почвата около основите на блока. Заради тази разлика жилището „издърпва” радона през цепнатините на основата и другите пролуки в дома и той прониква в стаите.

 

Естественият радиоактивен газ е невидим, без мирис и вкус и може да се измери само със специална апаратура. От гледна точка на радиационната защита той е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници, съществуващи в природата.

 

Едно добро проветряване на помещенията е най-простият и ефикасен начин за намаляване концентрацията на радон, напомнят експертите.

 

Ставри Таргов

 

 

 

 

Коментари ( 0 )