По средна заплата сме на IV място в страната
Преди нас са областите София(столица), София и Враца
Публикувана: 27 May 2020 | 11:47

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2020 г. е 1 206 лв., за февруари - 1 198 лв. и за март - 1 179 лева.

 

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. - 1 195 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Това съобщават от териториалното статистическо бюро - Североизток.

 

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 805 лв., София - 1 249 лв. и Враца - 1 215 лева.

 

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 3.3%.

 

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 16.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 12.7% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 11.3%. 

 

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.1% спрямо първото тримесечие на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Операции с недвижими имоти“ и „Преработваща промишленост“.

 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са:  "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 008 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 818 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 741 лева, съобщават още от ТСБ - Североизток.

 

Черно море

 
 

Коментари ( 0 )