Какво и за колко се произвежда във Варна? Вижте кои сектори са най-печеливши
1 млрд. лв. е годишната продукция, произвеждана в общината, 1/4 от цялото производство се дължи на корабостроенето
Публикувана: 4 Aug 2020 | 12:34

Продукцията на промишлените предприятия в община Варна е за около 1 млрд. лв., като над 220 млн. лв. са в корабостроенето. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика във връзка с икономическия профил и посоката на развитие на морската столица, информира Агенция „Фокус“. Данните сочат, че морското крайбрежие, което привлича туристическия поток, в голяма степен оформя и профила на промишленото производство и транспорта.

 

Поне 100 предприятия, в т.ч. най-големият кораборемонтен завод в страната, извършват строителство, ремонт и поддържане на плавателни съдове, като в тях работят близо 3700 души. Общо в преработващата промишленост на Варна са заети над 14 000 души.

 

В периферията на Варна има няколко силно индустриални общини. Промишлената продукция в Девня и Аксаково достига над 1,5 млрд. лв., като тук са позиционирани и най-големите химически предприятия в страната. Последните осигуряват високоплатена работа на голям брой квалифицирани работници и специалисти.

 

Произведената продукция в транспорта във Варна е за над 900 млн. лв., като в сектора работят над 8 500 души през 2018 г. Пристанище Варна и Летище Варна са най-големите работодатели в сектора, със съответно около 1 500 и 1 200 наети.

 

Голяма част от приходите в транспорта се генерират в товарния морски транспорт.

 

Строителството и търговията имат общо продукция за близо 2,8 млрд. лв. и заемат над 1/3 от икономиката на Варна. И двата сектора са допълнително подсилени от притока на млади хора и силния морски туризъм във Варна.

 

През последните години се наблюдава истински бум в строителството, като продукцията нараства с около 60% за две години (2016-2018 г.). Положителната динамика е провокирана от активния имотен пазар, както и от завършването на бул. „Васил Левски“, определян за най-значимия пътен проект за Варна през последните десетилетия.

 

Варна вече се позиционира като водеща дестинация за навлизането на технологични компании и очакванията са за солиден ръст през следващите години. Добрата свързаност, в т.ч. развитието на летище Варна и завършването на магистрала „Хемус”, образователната инфраструктура, квалифицираната работна ръка и притокът на млади хора, както и добрите условия за живот, са факторите, които обуславят тези процеси, се посочва в анализа на Института за пазарна икономика. 

 

Общо 8700 са заетите в здравеопазването, като в периода от 2015-та до 2018-та година са създадени 450 нови работни места. Две болници влизат в топ 10 по брой наети сред нефинансовите предприятия във Варна. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” е най-големият работодател във Варна с над 2 000 наети, а Многопрофилната болница за активно лечение „Света Анна” е с над 1 000 наети. Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ е най-динамично развиващото се висше учебно заведение във Варна и е неизменно в топ 3 на страната в направленията медицина, стоматология и здравни грижи. 

Коментари ( 0 )