По започнато строителство на нови сгради Варна е втора в страната
По издадени разрешителни за строеж сме трети след Пловдив и София
Публикувана: 7 Aug 2020 | 13:14

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на второ място в страната. Първа е област Пловдив - 178 жилищни, 5 административни и 62 други сгради.

 

Непосредствено след Варна са областите София (столица) - 129 жилищни, 4 административни и 11 други сгради и София - 86 жилищни и 20 други сгради. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток.
 

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 244 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област София (столица) с 210 броя.

 

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 913 жилища в тях и 166 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 822 кв. м РЗП и на 34 други сгради с 23 148 кв. м РЗП.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5.2%, докато жилищата в тях се увеличават с 34.3%, а общата им застроена площ - с 83.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 13.3%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 9.7%.

 

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради остава непроменен, жилищата в тях се увеличават с 5.2%, а разгънатата им застроена площ - с 18.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 37.0%, докато разгънатата им застроена площ е повече с 0.2%.

 

През второто тримесечие на 2020 г. в област Варна е започнал строежът на 120 жилищни сгради с 687 жилища в тях и със 110 613 кв. м обща застроена площ, на 8 административни сгради с 1 753 кв. м РЗП и на 40 други сгради с 30 743 кв. м РЗП.

 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 57.9%, жилищата в тях - с 3.9%, а разгънатата им застроена площ - с 50.1%. Започнатите други видове сгради са повече със 122.2%, а общата им застроена площ - с 32.2%.

 

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са повече със 7.1%, докато броят на жилищата в тях намалява с 1.3%, а разгънатата им застроена площ - с 2.8%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 37.9%, докато общата им застроена площ намалява с 22.8%, съобщават още от ТСБ - Североизток.

 

Черно море

 

 

Коментари ( 0 )