Започва VI национален литературен конкурс за разказ "Атанас Липчев 2020"
Срокът за изпращане на текстовете е до 22 ноември 2020 г.
Публикувана: 10 Aug 2020 | 9:38

Сдружение на писателите - Варна, и дирекция "Култура" към община Варна организират VI национален литературен конкурс за разказ "Атанас Липчев 2020"

 

 

 

Конкурсът е анонимен. Срокът за изпращане на текстовете е от 10 aвгуст до 22 ноември 2020 г. Разказите трябва да са оригинали и непубликувани. Не се допускат за участие преводи или адаптации.

 

Материали да се изпращат по електронен път или на хартиен носител.

 

 А. Изпращане на материалите по електронен път: изпращат се като отделни прикачени файлове: 

 

1) Страница, съдържаща името на автора, пощенски код, град, адрес, имейл адрес, телефонен номер и заглавие на разказа, с който авторът участва.

 

2) Кратка биография на автора (не повече от 100 думи).

 

3) Пълен текст на разказа във Word или PDF формат
     

 

Б. Изпращане на материалите на хартиен носител: информация, включваща името, адреса, телефонния номер и имейлът на участника се запечатва в малък ненадписан плик. Творбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик.

 

Всеки автор може да се представи с един текст.

 

- Първа награда – 300 лв.

 

- Втора награда – 200 лв.

 

- Трета награда – 100 лв.

 

- грамоти за първите 15 автори в класирането.
     

 

Резултатите от конкурса ще се обявяват на 28 ноември 2020 г.

 

Разказите да се изпращат на адрес: - kil2009@abv.bg - гр. Варна – 9000, ул. „Крали Марко” 11 (Дом на писателя)  - За НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АТАНАС ЛИПЧЕВ” (Снежана Атанасова).
   

 

 За допълнителна информация: тел. 052/ 639 374 или към: e-mail: kil2009@abv.bg.

 

Черно море
 

 

Коментари ( 0 )