Да бъдем здрави с д-р Иванов

Разговор с проф. д-р Ара Капрелян, невролог, ръководител направление неврология и началник на Първа неврологична клиника в УМБАЛ „Света Марина“и ръководител катедра в МУ -Варна на тема: “Лечими ли са редките заболявания?“

публикувана: 8.03.2020 | 19:40

Разговор с д-р Преслав Пенев, ортопед в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света Анна“, и главен асистент в Катедрата на МУ-Варна на тема “Хирургия на глезена и ходилото.Травматични състояния и ортопедични заболявания“

Разговор с проф. д-р Румен Константинов, епидемиолог в МУ-Варна на тема “Коронавирусна инфекция – 2019г. (Covid 2019) - в България и Варна“

публикувана: 17.02.2020 | 11:03

Разговор с проф. д-р Елица Енчева, дм,лъчетерапевт, началник на Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ „Света Марина“ на тема: “Съвместно лъчелечение, съчетано с химиотерапия“

Само по ТВ "Черно море"

Разговор с проф.Анелия Клисарова

Само по тв "Черно море"

публикувана: 8.12.2019 | 10:08

Здравното предаване на ТВ "Черно море" с автор и водещ д-р Иван Иванов

ТВ „Черно море“