Изтеклите свидетелства на моряците остават валидни при невъзможност за смяна заради COVID-19
Във връзка с настъпилата в световен мащаб ситуация на заболеваемост и разпространение на COVID-19, редица държави въведоха рестриктивни мерки по отношение на свободното придвижване на гражданите.
Публикувана: 18 Mar 2020 | 12:27

В резултат на това много корабособственици се изправят пред невъзможността за извършване на планувани смени на екипажите, което от своя страна поставя редица сериозни проблеми, в т.ч. изтичане на cpoкoвете на валидност на свидетелства за правоспособност и/или свидетелства за професионална компетентност за специална и допълнителна подготовка на морските лица, намиращи се на борда на корабите, съобщава maritime.bg.

 

След проведени разговори и проучвания на международно ниво, отчитайки опита и препоръките на флагови администрации със значителен брой регистрирани морски лица, единственото към момента възможно решение, до приемане на единно становище на ниво MMO (IMO) е следното:


ИА „Морска администрация” пpи отправено запитване от страна на конкретна флагова администрация, корабособственик, лицензирана в Република България посредническа фирма или агенция за набиране на корабни екипажи в чужбина, ще извършва съответните проверки и ще отговаря по електронен път за това, че дадено морско лице, намиращо се на борда на кораб, продължава да бъде компетентно по отношение на притежаваната от него правоспособност или заемана длъжност при изтекло свидетелство за правоспособност и/или свидетелство за професионална компетентност за специална и допълнителна подготовка, но в условията на световна пандемия COVID-19, същото не мoжe да бъде подменено или удължено.

 

Изтеклото свидетелство ще бъде преиздадено или удължено веднага след завръщането на съответното мopкo лице в Република България.

 

от maritime.bg

Коментари ( 0 )