Удължиха срока на концесията за находище "Галата"
Причината - аварийно спиране на потока газ от находище „Каварна"
Публикувана: 27 May 2020 | 14:10

Срокът на концесионния договор за находище „Галата“ ще бъде продължен с 253 дни. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионерите „Петрокелтик" и „Петрокелтик България" ЕООД.

 

Находище „Галата", от което се добива природен газ, се намира в българския черноморски шелф. Дружествата мотивират искането си с наличието на непреодолима сила: аварийно спиране на потока газ от находище „Каварна" в края на 2017 г.

 

Двете находища имат обща подводна инфраструктура, поради което аварията в едното се отразява на работата на другото.

 

Форсмажорът е документиран със сертификат, издаден от Българската търговско-промишлена палата на 2 октомври 2018 г. Наличието на непреодолимата сила е отстранено през м. юли 2018 г.

 

Концесионният договор за находище „Галата" е сключен през 2001 г. за срок от 25 години.

 

Черно море

Коментари ( 0 )