След 50 години ще сме намалели до 5 млн. души
Българите трайно се заселват в Германия, Испания и Великобритания
Публикувана: 18 Oct 2018 | 18:53

България изчезва по естествен път – населението на страната за 30 г. е намаляло с 1 936 566 души. Това стана ясно от годишния Доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 година, приет от парламента.

 

Според демографската прогноза на "Евростат" за България – за периода 2016 – 2070 година се показва трайна тенденция за намаляване на населението в дългосрочна перспектива с 30%. От 7,1 млн. души през 2016 година на 4,9 млн. през 2070 година, пише "Труд".

 

Основните фактори за това са ниските нива на раждаемост, миграцията и смъртността. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Най-значима демографска тенденция е процесът на застаряването.

 

До 2060 година населението в трудоспособност възраст (15-64г.) се очаква да намалее с 39%, а населението на 65 години и повече да се увеличи с 23%.

 

По данни на НСИ към 31.12.2017 година населението на България е 7 050 034. В сравнение с 2016 г. населението е намаляло с 51 825 души или с 0,27 %. Мъжете са 3 422 409 (48,5%), а жените – 3 627 625 (51,5%).

 

В сравнение с 2016 година броят на живородените е намалял с 1029. От 1991 година се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на абсолютния брой на извънбрачни раждания. Средният относителен дял нараства от 18,5 % през 1992г. на 58,9% от всички раждания през 2017 година.

 

Българите, които не умират, а бягат в чужбина

 

В доклада е посочена трайна тенденция на напускане от страната от млади българи. През 2017 година 31 586 българи са променили адреса си в страната с такъв в чужбина. Всеки втори емигрант е на възраст 20 – 39 години, което прави над 55% от напускащите страната ни. Българи трайно се заселват в Германия, Великобритания и Испания.

 

Най-младите, под 20-годишна възраст, са 14,6%, а над 60 години са 6,9%, В доклада за националната сигурност е посочено, че въпреки намалената интензивност, в сравнение с предходни години, миграционните потоци запазват своята устойчивост. Като причини са посочени продължаващите конфликти в Близкия Изток и Северна Африка, както нестабилното социално-икономическа и политическа ситуация в страни от Близкия Изток и Централна Африка.

 

България като външна граница е подложена на миграционен натиск, пише в документа. През 2017 година са регистрирани 8044 опита на граждани от трети страни да преминат през границите на страната ни.

 

"Наблюдава се тенденции значителна част от мигранските потоци да заобиколи страната ни и да се насочат към Италия, Гърция (по море), Македония (по суша) до икономически по развитите страни от Централна и Западна Европа", пише още в документа, предаде Dnes.bg.

 

Над 200 000 са отпадналите от училище

 

Към 5 юли 2017 година 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години са отпаднали от училище или никога не са записвани, пише още в доклада за национална сигурност. Там е посочено, че в началото на 2018 година в детски градини и училища са записани 21 915 деца и ученици, като от тях повторно са отпаднали 1221, от които само 624 за задължителната училищна възраст до 16 години.

 

Коментари ( 0 )