Увеличават се семействата, отопляващи се с дърва
Област Варна е първенец по дърводобив в Североизточна България
Публикувана: 19 Sep 2019 | 9:16

 

97 520 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили на желаещите стопанствата в обхвата на Североизточното държавно предприятие за отоплителен сезон 2019/2020 година. 17 474 домакинства вече са получили заявените от тях дърва. През миналата година семействата, които са се отоплявали с дърва, са заплатили близо 170 000 кубика, а тази година е предвидено да бъдат добити 180 101, за да бъдат удовлетворени нуждите на всички желаещи.

 

Най-много дърва за отопление са добити, заплатени и получени в стопанствата от област Варна – 38 351, като на първо място се нарежда ДЛС – Шерба, с 10 387 кубика, а на второ ДГС – Цонево, с 9679 кубика.

 

27 766 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили към момента на желаещите ловните и горските стопанства от област Шумен. 9070 пространствени кубически метра са осигурили горските от ДЛС - Паламара, 8560 служителите на ДГС - Шумен.

 

Доставени са и заявените дърва за огрев на хората от област Добрич. Към днешна дата 20 970 пространствени кубически метра са получили заявителите от населените места в областта. На първо място по реализирани дърва за населението се нарежда ДГС – Добрич, със 7615 кубика, следвано от ДЛС – Балчик, със 7582 кубика.

 

Най-малко дърва от горските са поискали хората от област Търговище – 10 433 пространствени кубически метра, като 7965 кубика от тях са добити в ДГС - Търговище.

 

Продължава снабдяването с дърва за огрев на хората от Североизтока. Всеки работен ден се приемат заявления на граждани. Ръководството на СИДП напомня, че дървата трябва да са изсъхнали добре преди началото на отоплителния сезон, за да отделят по-малко вредни вещества и да не се стига до високи нива на замърсяване на въздуха през зимата, особено над големите градове.

 

Черно море

Коментари ( 0 )