С близо 10% са се увеличили работещите във Варненско
По брой на заетите сме на трето място в страната
Публикувана: 20 Feb 2020 | 14:20

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на  заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е  229.8 хил. От тях 127.2 хил. са мъже,  102.6 хил. са жени.

 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите се увеличава с 9.8%. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток.

 

 

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 57.6% (при 54.0% за страната), съответно 66.2 % за мъжете и 49.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 5.2 процентни пункта, като при жените увеличението е с 6.3 процентни пункта, при мъжете - с 3.9 процентни пункта.

 

По брой на заетите област  Варна е на трето  място след  София  (столица)  и Пловдив,  а по коефициент на заетост е също на трето място след София (столица) и област Велико Търново.

 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 225.2 хил., като 124.6 хил. от тях са мъже, а 100.6 хил. жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите нараства с 9.6%.

 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.0%, съответно 80.2% за мъжете и 65.6% за жените.

 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 6.9 процентни пункта, като при жените увеличението е с 8.8 процентни пункта, а при мъжете - с 5.0 процентни пункта, съобщават още от ТСБ - Североизток.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )