Продадоха част от секретното поделение на Акчелар
МО изтъргува и друг апетитен имот на плаж "Рибарски" до Балчик
Публикувана: 29 May 2020 | 14:38

Министерство на отбраната продаде чрез търг част от бившето секретно поделение край Варна - Акчелар. С друг търг бе изтъргуван и апетитен военен имот до Балчик, плаж "Рибарски".

 

След пореден търг с тайно наддаване, проведен от Министерство на отбраната, е определен купувач за бившия хранителен блок на Военноморските сили в Балчик, съобщиха от МО.

 

Двуетажната сграда се намира на брега на морето до рибарския порт, застроената ѝ площ е 567 кв. м, а теренът - близо 900 кв. м.

 

Кла­си­ра­ният на пър­во мяс­то пе­че­ли с дос­тиг­на­та на тър­га це­на 288 111,51 ле­ва от пър­во­на­чал­но обя­ве­на­та 288 000 лв. Вър­ху тази сума ку­пу­ва­чът ще тряб­ва да пла­ти 20% ДДС, кое­то се рав­ня­ва на бли­зо 58 000 ле­ва, как­то и всич­ки дъл­жи­ми да­нъ­ци, так­си и ре­жий­ни раз­нос­ки, се каз­ва в за­по­вед­та на военния министър.

 

Министерството на отбраната обяви купувач и за военен имот във Варна, местността Акчелар, с площ от 5 898 кв. м. При обявена начална цена от 144 000 лева при наддаването е достигнато до 152 760 лв. Спечелилият търга ще трябва да плати ДДС 30 000 лева и дължимите данъци и такси.

 

Черно море

Коментари ( 0 )