Опасните стоки често не си личат по етикетите, твърди експерт
ИУ - Варна, приема 13-ата международна конференция „Стоковедната наука – традиции и актуалност“
Публикувана: 18 Oct 2018 | 15:10

Опасните свойства на храните обикновено зависят от вида и количеството на компонентите, които са използвани за производството им. И съответното коректно отразяване на съдържанието върху маркировките и етикетите, заяви ръководителят на катедра "Стокознание" в ИУ – Варна, доц. Събка Пашова.

 

Тази тема е само част от програмата на 13-ата международна конференция, която е посветена на 70-ата годишнина на специалност „Стокознание“ в университета.

 

Често за потребителите опасни се оказват тъканите, обувките и облеклата. Основно – от вида на оцветителите в тях и дали използваните материали отговарят на съответното ниво на безопасност. Според доц. Пашова рискови са дори опаковките от пластмаса, особено в случаите, когато контактуват със самите стоки.

 

Конференцията „Стоковедната наука – традиции и актуалност“ и тази година набляга на теми, които са свързани с качеството, състава, начина на производство и безопасността на стоките.

 

Развитието на стоковедната наука е тясно свързано с разучаването и използването на най-модерните технологии. В това отношение бизнесът демонстрира нарастваща активност и дори партнира при съставянето на учебните програми. Катедра „Стокознание“ си взаимодейства отлично с Агенция „Митници“, като студентите от рано се запознават с ключовите проблеми на стокознанието и с всички актуални законодателни промени.

 

Още по темата: "Щрихи от утрото" (16.09.2016) - Какви са последните новости в сферата на стокознанието?

Коментари ( 0 )