Засякоха нитрати в 3 местни чешми във Варненско
Заради превишените концентрации се препоръчва водата да не се ползва от бременни, кърмачки, кърмачета и хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса
Публикувана: 6 May 2019 | 13:16

Нитрати над нормата са открити във водата от 3 местни чешми във Варненска област. Това сочат анализите на Регионалната здравна инспекция в периода 1 – 15 април т.г.

 

61,1 мг/л при норма 50 мг/л са установени в чешмата на завоя за с. Звездица, 95,3 мг/л в Мирковата чешма в с. Градинарово и над 110 мг/л в Хаджийска чешма в с. Чайка. В Чайлък чешма пък в с. Славейково е открито незначително превишение на нормата за амоний.

 

През първата половина на април е проверено качеството на водата в 11 селища в областта. Незначително превишение на нормата за остатъчен хлор е установено в централния водопровод на с . Попович, а в с. Бърдарево също има незначително превишение, но на колиформи.   

 

Издадени са 2 предписания до ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” за предприемане на мерки за привеждане в съответствие на питейната вода по показател остатъчен свободен хлор и колиформи в селата Попович и Бърдарево, както и за провеждане на учестен мониторинг до стандартен резултат.

 

При превишени концентрации на нитрати от местните обществени чешми РЗИ – Варна, издава предписания до кметовете на общини за поставяне на табели, че „Водата съдържа нитрати повече от 50 мг/л” и препоръчва същата да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от бременни, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса.

 

Ставри Таргов

Коментари ( 0 )