Всеки трети лекар във Варненско е пред пенсия
Най-много са семейните доктори, най-малко – анестезиолозите, сочи статистиката
Публикувана: 20 Jun 2019 | 14:00

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 357 лекари. Най-голям е делът на докторите във възрастовата група 55 - 64 години - 694, или 29.4% от всички. Младите практикуващи лекари (до 35 г.) са 463 или 19.6%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 358, или 15.2%. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток.
 

Лекарите по дентална медицина са 569, като 397 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 113, от които 1 837 медицински сестри и 311 акушерки.
 

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 098 лекари, 1 594 медицински специалисти по здравни грижи, от които 1 108 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор са 930 лекари, 470 лекари по дентална медицина и 758 медицински специалисти по здравни грижи. Най-голям е делът на докторите, работещи в медицински центрове (309 лекари) и в индивидуални практики за първична медицинска помощ (285 лекари);
 

В други лечебни и здравни заведения (включително детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018 г. на договор са 329 лекари, 99 лекари по дентална медицина и 761 медицински специалисти по здравни грижи.
 

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 285, или 12.1% от всички лекари в областта, следвани от педиатрите - 166 (7.0%), акушер гинеколозите - 144 (6.1%), кардиолозите - 142(6.0%), спешните медици - 135 (5.7%), анестезиолозите – 122-ма(5.2%).
 

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. за област Варна е 50.0 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (42.4 на 10 000 души от населението).
 

Осигуреността със зъболекари е 12.1 на 10 000 души от населението, а с общопрактикуващи лекари - 6.0 на 10 000 души от населението.

 

В област Варна функционират 16 болници с 2 670 легла. В сравнение с края на 2017 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 4.1%.
 

Многопрофилните болници са 6 с 2 057 легла или в 37.5% от тях е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички лечебници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници - от 29 до 1 384 легла.


Специализираните болници в областта са 10, от които 9 - за активно лечение с 493 легла и една - за рехабилитация със 120 легла.


Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2018 г. е 566.6 на 100 000 души от населението (759.6 средно за страната), при 543.3 на 100 000 души в края на 2017 година.


Заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 182 със 128 легла за краткосрочно наблюдение и престой, съобщават още от ТСБ - Североизток.


Четете още: С над 30 млн. лв. намалели дълговете на болниците

 

Коментари ( 0 )