С 9 % повече са хората, забавили сметката си за ток през 2018 г.
Енергото ще известява с писмо на 60% от неплатилите абонати
Публикувана: 4 Feb 2019 | 11:36

С 9 % се е увеличил през изминалата 2018 г. делът на клиентите, уведомени от електроразпределителното дружество в Североизточна България за просрочени задължения с SMS или имейл съобщение. Енергото изпраща и през 2019 г. електронно известие на 60% от клиентите с просрочени задължения. През 2018 г. компанията е напомнила на общо 528 000 клиенти за забавено плащане на сметки за ток чрез SMS или имейл съобщение. От дружеството съобщават, че потребителите предпочитат този начин на уведомяване като по-ефективен за комуникация,  вместо изпращането на писмо на адрес за кореспонденция. Така те биват информирани за закъсняло плащане и могат своевременно да реагират, в случай че са се забавили или са пропуснали да платят сметките си в срок.

 

Услугата „Уведомяване за просрочени задължения“ чрез SMS или имейл е напълно безплатна и цели да предотврати прекъсване на електрозахранването и последващо заплащане на такса за повторно включване. От началната страница на сайта на енергото, хората  имат възможността да направят онлайн справка за консумираната от тях електроенергия за три години назад. Необходимо е да се въведе единствено индивидуалния клиентски номер, както и номер на фактура от последните 12 месеца. Графика с данни дава справка по месеци за плащани суми или консумирана електроенергия за избран едногодишен период в рамките на последните три години.

 

Прокуратурата във Варна разследва родителите на загиналото след падане дете

Коментари ( 0 )