Гласуваха награди „Варна“ за наука и образование
Одобри ги ресорната комисия към Общинския съвет
Публикувана: 10 May 2019 | 11:33

Ресорната комисия към местния парламент одобри номинациите за награда „Варна” за 2019 г. в сферата на науката и висшето, в предучилищното и училищното образование. Последната дума има Общинският съвет във Варна. Награждаването ще се проведе на 22 май от 11 ч. в зала „Пленарна“.

 

НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

I. Хуманитарни науки

Индивидуална награда:

капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов – за научен проект „Аспекти на теорията на организациите“. Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.

Колективна награда:

Научен колектив с ръководител проф. д-р Галина Николова Шамонина - за проект Международна квалификационна школа „Съвременни педагогическитехнологии в обучението по руски език като чужд“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

II. Природни науки

Индивидуална награда

доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм - за цялостната научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на пневмологията и фтизиатрията. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”  - Варна.

Колективна награда

Екипът на „Център по интервенционална рентгенология“ към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с ръководител д-р Чавдар Христов Бъчваров – за принос в развитието и прилагането на иновативни медицински методи и технологии в интервенционалната рентгенология във Варна. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

 

III. Обществени науки:

Индивидуална награда

проф. д-р Зоя Костова Младенова - за научно изследване „Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990-2011г. (поглед отвътре)“. Предложение от Икономически университет – Варна.

Колективна награда

Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова – за Международен проект за креативни умения „Варна спагети инженеринг“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

IV. Технически науки

Индивидуална награда

гл. ас. инж. Силвия Димитрова Кирилова – за разработката „Алтернативен метод за оценка на коефициента, отчитащ външните условия в индекса за енергийна ефективност на корабите“.

Колективна награда

Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Стефан Николов Кюлевчелиев – за разработката „Метод за предпроектно изследване на хидродинамиката на подводен апарат при мисия в близост до свободната водна повърхност“.

И двете предложения са на Център по хидро- и аеродинамика – Варна“ към „Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“.

 

ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

1. Радина Росенова Узунова - ученичка от ХII клас в Първа езикова гимназия.Носител на престижни литературни награди с утвърждаване авторитета на гимназията на национално и регионално ниво.Първа награда на Националния конкурс“Любовта в нас“, втора награда на Национален конкурс „Христос воскресе – радост донесе“ и много други.

 

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Теодор Димитров Христов – ученик от ХII клас в Спортно училище „Георги Бенковски“, национален състезател по „кикбокс“. Отлично представяне на световно първенство в Италия, второ място на Световна купа в Унгария и множество първи места от държавни лични и отборни първенства.

 

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Юлияна Божимирова Ангелова – старши учител по музика в ДГ № 18„Чайка“. Учител с високи професионални умения, който стимулира и развива артистичност, танцови умения и музикална култура у децата. Нейни възпитаници се представят успешно на концерти, конкурси и фестивали. Високите резултати в професионалната й дейност са в резултат на способността й да създава толерантна работна среда с колегите си при реализирането на творчески идеи.

 

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Няма номинации.

 

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

Галина Парашкевова Парушева – Радева – учител по изобразително изкуство в ОУ „Захари Стоянов“. Цялостната й дейност се отразява с висок професионализъм, новаторство и инициативност. В работата си прилага оригинални и иновативни методи, а нейни възпитаници се класират на призови места на регионално, национално и международно равнище.

 

VI. „Учител на годината” в областта на средното образование

Палмира Здравкова Дачева – старши учител по философия в МГ „Д-р Петър Берон“. Работи с даровити деца в областта на философските науки. Учениците й печелят първи места и медали от национални философски олимпиади и състезания. Участва в конференции, работи по проекти и програми.

 

VII. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

Красимир Стефанов Кирилов – дългогодишен преподавател по спорт „кикбокс“ в Спортно училище „Георги Бенковски“. Изявен професионалист с доказан принос в развитието на спорт „кикбокс“ във Варна и България. Работи целенасочено и мотивирано, прилагайки иновативните подходи в учебно- тренировъчен и възпитателен процес. Учениците му са носители на държавни и международни отличия.

 

VIII. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ с директор Драгомир Николов Бакалов. Резултатите от дейността на детската градина са базирани върху създадената богата на стимули подкрепяща образователна среда. Колективът е ориентиран към всички нови тенденции и виждания за развитие на предучилищното образование. Дейността на детската градина е насочена към формиране на отношение към природосъобразен и здравословен начин на живот.

 

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена

Основно училище „Захари Стоянов“ с директор Тодорка Димитрова Колева. Колективът се отличава с висок професионализъм, новаторство и инициативност. Взаимодейства активно с правителствени и НПО, което е залог за просперитет, устойчиво развитие и активна гражданска позиция. Успешни изяви на учениците на състезания, олимпиади и проекти, както на национално така и на европейско ниво.

 

Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ с директор Павлин Панов Петков. Гимназията има цялостен принос в развитието на образованието, както в град Варна, така и в страната. Професионализмът, нестихващият ентусиазъм, колективният дух на учителите, с активното сътрудничество на ученици и родители, водят до изключителни резултати.

 

Борис Проданов

 

Още по темата: Обявиха носителите на награди Варна за култура

 

Коментари ( 0 )