Започва есенната дератизация на каналните шахти и дерета във Варна
Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия
Публикувана: 9 Oct 2019 | 13:38

Започва есенната дератизация на каналните шахти и дерета на територията на община Варна, съобщи д-р Антоанета Тончева, директор на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - Варна“.Обработката включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност, обясни д-р Тончева. 

Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.

 

График на дейностите:

 

Район Одесос

09-13.10.2017 г. – 2295 шахти

 

Район Приморски – 2604 шахти

16-17.10.2017 г. – подрайон Приморски

18-23.10.2017 г. – подрайон Простор

24-27.10.2017 г. – подрайон Чайка

 

Район Младост – 3429 шахти

 

02-07.11.2017 г. – подрайони Младост 1;  Младост 2

08-10.11.2017г. – подрайони Трошево; „Св. И.Рилски“; ЗПЗ

13-16.11.2017 г. – подрайон „Възраждане“

 

Район Владиславово – 1857 шахти

 

17-24.11.2017 г. – централен район и Кайсиева градина

Район Аспарухово – 1020 шахти

27-30.11.2017 г. – централен район

01.12.2017 г. – „Галата“

 

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

 

04-08.12.2017 г. – Тополи;  Каменар; Звездица

 Дерета – 611 дка

11-22.12.2017 г. – Младост; Приморски;  Владиславово; Аспарухово

Коментари ( 0 )