Контролът върху социалните услуги във Варна е всекидневен
Нова наредба ще регламентира качеството им
Публикувана: 20 Feb 2020 | 12:08

Контрол и мониторинг на социалните услуги  във Варна се извършва ежедневно. Всеки ден се прави поне една проверка.

 

Това съобщи шефът на общинската дирекция „Социални дейности“ Таня Василева на форум под мотото „Социални услуги -реформа,  възможности и предизвикателства“.

 

Събитието бе по повод Световния ден на социалната справедливост  - 20 февруари.

 

На форума бяха разяснени политиките на национално ниво в социалната сфера, както и въпросите за кадрите, работещи в нея.

 

Шефът на Регионалната дирекция за социално подпомагане във Варна Димитричка Кънчева обясни, че предстои изработването на специална наредба за качеството на социалните услуги, и когато тя влезе в действие, стандартите ще са задължителни за всички доставчици, без изключение.

 

На форума бе подчертано, че Варна разполага с уникална за страната социална програма, първа е на национално ниво по приемна грижа, в която са обхванати 171 деца в риск, добър е и ходът на деинституционализацията със закриването на домовете „Другарче“ през 2018 г. и „Надежда“ през 2019 г. 

 

Усилията на общината сега са насочени към осигуряване на устойчивост на добре развитите социални услуги .

 

В момента се изготвя анализ на потребностите и, когато той бъде приет от Общинския съвет, решението ще бъде изпратено до МТСП за включване в националната карта за социалните услуги.

 

Така ще може да се кандидатства за повече държавно-делегирани дейности.

 

В края на форума се проведе дискусия по повдигнатите проблеми, чиято цел бе да се откроят предложения за обогатяване на бъдещия Закон за социалните услуги.

 

Ставри Таргов

 

 

Коментари ( 0 )