На този ден във Варна - 22 февруари 1903 год.
Кметът Панайот Кърджиев издава заповед с която задължава всички, които работят в заведения, хранителни магазини и т.н. да се явяват на медицински прегледи
Публикувана: 22 Feb 2020 | 8:40

Кафене Балкан на площад Мусала

 

 

Ето какво гласи „Заповед № 28“ на кмета Кърджиев, публикувана във „Варненски общински вестник“, имаща за цел да ограничи разпространението на заразни болести в града и снабдяването на персонала със здравни книжки:

 

„В допълнение на заповедта ми под № 274 от 2 Октомврий 1902 год., съгласно 1-та и 11-та забележка на чл. 3, и чл. 4 глава II-ра от „Правилника за слугите в гр. Варна" и на основание чл. 64 от „Закона за градските общини" заповедвам:

 

Сички слуги при готварниците, бакалници, ханищата, млекарниците, месарниците, рибарниците, питейните заведения, кафенетата и пр. въобще сички, занимающи се по приготовляване на съестни и питейни неща, най -късно до 15 Март 1903 г. да бъдат снабдени със служебни книжки от управлението ми и прегледани от санитарния лькар, а след това в определени от санитарния лекар дни, да се явяват при него, за освидетелствуване тяхното здравословно положение.

 

На неповинующите се на тая ми заповед лица ще се съставляват актове за наказването им по чл. 72 от „Закона за градските общини".

 

Изпълнението на настоящата ми заповед възлагам на санитарните пристави при управлението ми.“

 

МАРИЦА ГЪРДЕВА

Още от: Общество

Коментари ( 0 )