На този ден във Варна – 27 февруари 1914 г.
Във „Варненски общински вестник“ е публикувано „Обявление“ с което се информират гражданите, че се освобождават мохамеданите и помаците от военна служба, но…
Публикувана: 27 Feb 2020 | 8:40

Мобилизирани се готвят да заминат на фронта - Балканската война

 

 

Освобождаването на мохамедани и помаци от военна служба не било безусловно, те били задължени да плащат „военен данък“:

 

„ОБЯВЛЕНИЕ № 2867 гр. Варна, 27 февруарий 1914 г.

 

Варненското град.'общ. Управление дава гласност на следното – окръжно на Началника на 8-то Полково Военно Окръжие от 22 того под № 283, основано на предписанията на 2-та Бригада от 4 пехотна Преславска Дивизия под  № 215 и 216 от 10 същий месец

 

1) Съгласно чл. 7 от Цариградския договор жителите мохамедани и помаци от всички новоосвободени земи, се освобождават от носене военните тегоби в продължение на 4 години след навършване техното пълнолетие.

 

2) Новокръстените помаци в новите земи също се освобождават от носение на воената служба до второ разпореждане.

 

3) Всички помаци от стара България ще се облагат с военен данък и с тех ще  се постъпва както се постъпва с мохамеданите, освен ако те пожелаят сами да служат във войската.

 

Всички мохамедани и  помаци които попадат под категорията на пункт 3 от настоящето и са записани в наборните списъци, явяването им е задължително! пред наборната комисия, понеже те ще бъдат измервани както младежите от другите народности.

 

Одобрените за военна служба ще се освобождават и облагат с военен данък, съгласно закона за взимане младежи мохамедани на военна служба.

 

Пом. Кмет: А. Д. Данчев, п. Секретар:,В. Д. Данчев“

 

МАРИЦА ГЪРДЕВА

Коментари ( 0 )