Готови са указания на МОН за мерките за безопасност в детските градини и ясли във Варна
В документа се съдържа и алгоритъм за действията при съмнение или случай на COVID-19
Публикувана: 22 May 2020 | 11:21

Министерството на образованието и науката създаде указания относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Те обхващат както задълженията и отговорностите на директорите на детски градини и ясли, така и на родителите, педагогическите, медицинските и непедагогическите специалисти.

 

В документа се съдържа и алгоритъм за действията при съмнение или случай на COVID-19 в детска градина или ясла.

 

Предоставен е и примерен формуляр за информирано съгласие на родителите, който трябва да бъде попълван, ако децата им започнат отново да посещават съответните детски заведения, уточняват от дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна.
 

Цялата информация може да бъде намерена на: https://varna.bg/bg/1025

 

Черно море

Коментари ( 0 )