Дават до 5000 лв. за проекти за превенции във Варна
В него могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Публикувана: 14 Feb 2019 | 15:49

Конкурс за разработване на проекти от НПО за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора обявява общинската дирекция „Превенции“. 

 

В него могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Предложенията трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври т.г., а финансирането не трябва да надвишава сумата от 5000 лв. Проектите трябва да бъдат подадени в деловодството на община Варна до 1 март 2019 г.

 

Черно море

Коментари ( 0 )