Одобриха новата система от правила за електронен прием в първи клас във Варна
Тя отменя старата, която бе приета през март 2018 г.
Публикувана: 11 Mar 2019 | 14:35

Първолаци, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в желаното училище, независимо от техния адрес, ще влизат в първа група за прием в школата. Това гласуваха общинските съветници от ПК „Наука и образование“ , одобрявайки новата система от правила за електронен прием в първи клас в училищата на територията на община Варна за 2019/2020г. Тя отменя старата, която бе приета през март 2018 г. и отново е съобразена с изкисванията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на ресорното министерство. Към допълнителните критерии са добавени нови опции. Предимство вече, освен за деца сираци, ще имат и деца само с един родител - 30 точки. Допълнителни 30 точки ще бъдат давани и на малчуганите от многодетно семейство – повече от 2 деца.

 

Правилата за прием на първолаци във варненските общински училища са едни от най-добрите в страната и това се доказва от спокойно протичащия процес  при кандидатстване за желаното училище  – каза Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Неслучайно в края на миналата година е имало съвсем минимален брой жалби.

 

 

В системата първокласниците отново са разделени на 4 групи:

 

В първата група са включени децата, чийто постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището не е променян поне от три години и деца и с братя и сестри до 12-годишна възраст, ученици в същото училище

 

Във втората група влизат децата, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години.

 

Децата, регистрирани на адреса в прилежащия район на училището до една година, попадат в трета група.

 

В четвърта група са децата, които живеят извън района на училището.

 

С най-големи шансове за прием ще бъдат децата от първата група. Когато броят на децата в определена група е повече от местата за приема, ще се прилагат следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

 

1.            дете с трайни увреждания над 50% – 30 точки;

2.            дете на един или двама починали родители – 30 точки;

3.            други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 30 точки;

4.            деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 100 точки;

5.            деца, от семейство с повече от две деца– 30 точки;

6.            поредност на желанието на родител за прием на детето в съответното училище – от 50 до 41 точки (първо желание – 50 точки, второ желание – 49 т….10-то желание – 41 точки).

Коментари ( 0 )