По нова наредба ще се ползват социалните жилища във Варна
Дом „Княгиня Надежда“ ще бъде закрит, реши още ресорната комисия
Публикувана: 24 Jun 2019 | 14:00

Съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ възложиха на кмета да организира процедурата за избор на доставчик на социалната услуга, която ще обхване 495 души. Те гласуваха също потребителите на патронажната грижа да бъдат освободени от заплащането на такси за срока на изпълнението на проекта.
 

Комисията даде положително становище и за приемането на нова наредба за ползване на социални жилища във Варна, изградени по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Право на ползване ще имат: бездомни и/или такива, които живеят в много лоши битови условия; родители, отглеждащи сами децата си; непълнолетни родители; многодетни семейства, с деца с влошено здраве и увреждания и др.
 

Наемателите ще могат да ползват жилищата за срок не по-дълъг от 3 г. с цел осигуряване на достатъчен период от време на социализация и интеграция на уязвимите групи. След изтичане на 3-годишния срок контрактът няма да се удължава и наемателят няма да има право да сключва нов договор за настаняване в рамките на следващите 10 г.
 

Ползвателите ще трябва да отговарят и на допълнителни критерии. Безработните задължително ще трябва да се регистрирани в Бюрото по труда във Варна и да не са отказвали предложения за работа. Друго изискване е децата да посещават редовно детска градина или училище и да имат избран личен лекар.
 

Дом „Княгиня Надежда“ ще бъде закрит, реши още комисията. Той е за деца, лишени от родителска грижа, който е с капацитет 10 места, ще затвори окончателно врати на 1 септември т.г. Част от обитателите му тази година навършват пълнолетие, а останалите ще бъдат насочени към други социални услуги или реинтегрирани в биологично семейство. Решението е в изпълнение на националната политика за поетапно закриване на специализираните институции за деца.
 

На заседанието беше гласувано 91 варненци да получат еднократна финансова помощ от общината за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. Общата сума е в размер на 26 250 лв., като средствата са между 200 и 500 лв. в зависимост от потребностите. Със 700 лв. ще бъде подпомогнато семейството с малко дете, което през април остана на улицата след пожар в квартирата им. На четирима души беше отказана помощ, тъй като са предоставили непълна документация.

 

Коментари ( 0 )