Дела за трафика в Морската градина са прехвърлени към ВАС
Жалбите са в частта, в която се въвежда забрана за достъп на МПС
Публикувана: 25 Feb 2020 | 16:01

В Административен съд – Варна се проведе съдебно заседание по адм. дело 3450/2020, образувано по жалба на „Овърсийз - Хоризонт“ АД срещу Заповед №4966/27.11.2019 г. на кмета на община Варна, с която се одобрява Генерален план за организацията на движението на територията на община Варна. Жалбата касае частта, в която с Генералния план се въвежда забрана за достъп на МПС в Приморски парк на входовете към м-ст „Салтанат“ от бул. „Княз Борис I“ към к-с „Хоризонт“ и откъм Делфинариума.

 

Към делото са присъединени за разглеждане и адм. дело №3541/2019 и 3542/2019 с жалбоподатели Е.Н и „Медицински център за специализирана извънболнична помощ - Асклепий“ ООД, които са подали жалби срещу същия административен акт. При извършена служебна проверка, решаващият състав на съда констатира, че пред Върховния административен съд е образувано адм. дело №118/2020 г. по жалба, подадена от „Варна Пропърти" ЕООД, срещу Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна. С определение от 29.01.2020 г. по делото, Върховният административен съд е спрял изпълнението на обжалваната Заповед №4966/27.11.2019 г. на кмета на община Варна. Преценил е, че издадената от кмета заповед представлява подзаконов нормативен акт (тъй като е с многократно правно действие и засяга неограничен кръг лица).

 

Съдебният състав на Административен съд – Варна, пред който е сложено за разглеждане адм. дело 3450/2019 г., като взе предвид, че подзаконовият нормативен акт е подсъден на ВАС и той е компетентен да разглежда жалбите, прекрати производството и ги изпрати за разглеждане по компетентност на Върховния административен съд.

 

Определението на настоящия съдебен състав подлежи на обжалване в 7-дневен срок от 25 февруари т.г.

 

Прочетете още: Виктор Бузев: Естакади на възлови кръстовища ще облекчат трафика във Варна

Коментари ( 0 )