Обявяват конкурс за проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора във Варна
Срокът за подаването им е до 12 март 2020
Публикувана: 25 Feb 2020 | 16:54

Конкурс за разработване на проекти от неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора обявява дирекция „Превенции“ към Община Варна. В него могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Указания за изготвяне на проекти по превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора за 2020 година. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври 2020 г.

 

Кандидатстващите организации трябва да подадат проектите си в деловодството на Община Варна до 12 март 2020 година. Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Превенции”, www.prevencii.com. Допълнителна информация на телефон 052/820 677.

 

Черно море

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )