Над 300 души са ползвали електронни услуги във Варна от началото на март
Най-големият брой е към дирекция “Местни данъци”
Публикувана: 23 Mar 2020 | 11:56

Над 300 души са ползвали електронните услуги на Община Варна от началото на месец март досега, съобщават от дирекция “Информационно и административно обслужване”. Най-големият брой е към дирекция “Местни данъци” – 292 лица са платили задълженията си през сайта за проверка (чрез виртуален ПОС), като за сравнение за февруари броят им е бил 297 лица.
 

По електронен път от нотариуси са подадени 12 декларация за облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 ал. 1 от закона за местните данъци и такси, и 18 декларации за облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти.
 

7 са онлайн подадени декларациите за облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. ал.3 от ЗМДТ. 21 са издадените удостоверения за наличие или липса на задължения по закона за местни данъци и такси.
 

От края на месец февруари е предоставен достъп за е-услуги на община Варна през „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ от сайта на ДАЕУ /www.egov.bg/.  През миналата седмица има заявени и извършени 2 услуги по електронен път през него за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца и многоезично удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, съобщават още от дирекцията.


Четете още: Вписваме газовата уредба в талона до края на май - какво трябва да знаем

Коментари ( 0 )