Емил Радев: Нова европейска програма ще допринесе за по-ефективни правосъдни системи в ЕС
Публикувана: 19 Apr 2019 | 15:45
Европейският парламент одобри с 490 гласа създаването на програма „Правосъдие“ за периода 2021-2027 г. Докладчик от страна на групата на ЕНП бе българският евродепутат от ГЕРБ Емил Радев.

 
Той разясни, че програмата има за цел да подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ЕС, да насърчава ефективността на националните правосъдни системи и да улеснява ефективния достъп до правосъдие за всички граждани. Тя, освен това, ще осигурява финансиране за дейности за повишаване на осведомеността и подобряване на познанията относно политиките и правото на Европейския съюз, както и за обучения и обмен  на добри практики между съдебните системи в различните държави-членки. Програмата ще позволи още разработването и поддръжката на инструменти за електронно правосъдие, с цел подобряване на ефективността на съдебните системи и тяхното сътрудничество, включително чрез трансгранична оперативност на системи и приложения.

 
Ще се подпомагат и дейности за осигуряване на ефективен достъп до правосъдие за всички граждани и предоставянето на ефективна правна защита. Не на последно място, програма „Правосъдие“ ще спомогне развитието на капацитета на ключови мрежи на европейско ниво за съдебно сътрудничество.

 
Основни бенефициенти по програмата са магистрати и съдебни служители, както и граждански организации, работещи в сферата на достъп до правосъдие.

 
След Европейските избори предстоят преговори по финансовия пакет по програма „Правосъдие“, като очакваният бюджет за следващите седем години възлиза на около 300 милиона евро.


 

Коментари ( 0 )