В СУ "Найден Геров" във Варна откриват уникална паралелка
Тя ще е първата в България
Публикувана: 22 May 2020 | 14:21

Първата в България паралелка ,,Компютърна анимация“с интензивно изучаване на английски език ще стартира през учебната 2020 / 2021 година в Средно училище „Найден Геров” във Варна.

 

Училището има 18-годишен опит в обучението в сферата на информационните технологии, а от 3 години е сред иновативните учебни заведения в областта на облачните технологии.

 

Като естествено продължение на постигнатото през предстоящата 2020 / 2021 учебна година ще бъде разкрита  паралелка ,,Компютърна анимация“ с интензивно изучаване на английски език.

 

Добрата материална база, 4 компютърни кабинета, стериоскопичен дисплей  zSpace, 3D принтер, както и партньорството с  Катедра „Информатика” на Варненския свободен университет,,Черноризец Храбър“, са гаранция за качествено обучение в съзвучие със съвременните изисквания на този бранш.

 

Учениците, избрали този профил,  ще завършат средно образование след успешно полагане на Държавен зрелостен изпит по Български език и литература и допълнителен  държавен изпит за придобиване на III – та квалификационна степен „Компютърен аниматор по теория и практика”. Това ще им даде възможност за  реализация във филмопроизводството, медиите и рекламата.

 

В Средно училище „Найден Геров” – Варна, с  визия към съвременните тенденции в образованието  с  доказани предимства е и профилът ,,Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на „ Информатика”, „Информационни технологии” и английски език.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )