Представиха дигитална платформа за превенция на рисковото поведение във Варна
Темата предизвика голям интерес с оглед възможностите, които дава за работа с деца в условията на COVID-19
Публикувана: 14 Aug 2020 | 15:27

Дигиталната платформа за превенция на рисковото поведение бе представена днес по време на обучение на председатели и секретари на местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) от всички варненски райони, както и от общините Белослав, Бяла, Вълчи дол, Девня, Дългопол и Провадия.

 

Събитието беше организирано от дирекция „Превенции“ към Община Варна и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), при спазване на всички противоепидемични мерки.
 

На участниците в обучението беше представена работата с доброволци в дигиталната платформа, като бяха разгледани всички етапи и дейности в подготовката на доброволците.

 

Основен акцент в презентацията беше възможността за използване на дигитални инструменти и онлайн интерактивни методи от участниците в пряката им работа с ученици и доброволци. Темата предизвика голям интерес с оглед възможностите, които дава за работа с деца в условията на COVID 19, съобщават от община Варна.

 

Черно море

Коментари ( 0 )