По ОП „Региони в растеж“ 12 млн. лв. инвестират във Варна за образователна инфраструктура
Публикувана: 15 Jun 2016 | 16:45

12 млн. лв. ще бъдат инвестирани в образователната инфраструктура на Варна, а сумата ще бъде осигурена по оперативна програма „Региони в растеж“. Това стана ясно на заседанието на постоянната комисия „Наука и образование“. „Всички професионални гимназии, без значение какъв им е статутът дали са общински или държавни са включени в ОП „Региони в растеж“, за щастие на Варна. Няма гимназия, която да не е включена. Това означава, че над 12 млн. лв. ще влязат извън нашия интегриран план за градско развитие“ – поясни директорът на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова. 


Общинските съветници имаха ангажимента да приемат гаранцията, че за срок от 5 години няма да бъде променян предметът на дейността, респективно предназначението на сградите на трите професионални гимназии, които са на подчинение на община Варна. Такова е изискването, за да се кандидатства по ОП „Региони в растеж“. Останалите професионални гимназии във Варна също ще бъдат реновирани, но за процедурата там отговаря Министерството на образованието и науката. 


Пред общинските съветници от комисия „Наука и образование“ директорите на трите училища представиха на какъв етап са проектите им за ремонт и обновяване на училищната база. „ В момента тече процесът на проектиране. Предвиждаме да се извърши саниране на сградата, както и изграждане в съществуващия производствен корпус на нов Професионален център за обучение през целия живот, т.е. това да бъде един многофункционален комплекс, в който могат да се квалифицират специалисти и да бъдат упражнявани различни извънкласни форми на производствена дейност“ – обяви директорът на ПГГСД „Николай Хайтов“ инж. Мария Георгиева.


„При нас проектът е насочен към пълно външно обновяване на училищната сграда, съобразно с препоръките за енергийна ефективност. Ще бъдат модернизирани и 8 кабинета за професионално образование“ – разкри директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ Янка Бакалова.


И директорът на Спортно училище „Георги Бенковски“, което също ползва общинска база, изрази своето удовлетворение, че сградата ще бъде ремонтирана. „Като бивш възпитаник на училището, искам да ви кажа, че съм завършила и сега работя в една и съща сграда, която е построена през 1980 г. и до този момент има само текущи ремонти. Имаме 4 спортни зали, които освен, че ще бъдат ремонтирани ще бъдат и преоборудвани“ – каза Евелина Янчева.


Полина Петрова

Коментари ( 0 )