С 18 са намалели местата в детските ясли за година във Варненско
554 медицински и други специалисти се грижат за малчуганите, сочи статистиката
Публикувана: 20 May 2019 | 11:12

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 074 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, докато броят на местата в тях намалява с 18, или с 0.9%. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – североизток.
 

В градовете детските ясли са 40 с 2 007 места, а в селата - 3 с 67 места. Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2018 г. в област Варна е 15.5%, като за страната тя е 17.3%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Благоевград и Плевен, съответно 26.7, 23.6 и 21.6 (на 100 деца). 
 

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Варна са постъпили 2 210 деца, или с 8 деца по-малко в сравнение с 2017 година.


В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 2 377 деца, от които момчетата са 1 182, а момичетата - 1 195. В сравнение с 2017 г. броят на децата в детските ясли намалява с 1.7%.


При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2018 г. с най-голям относителен дял са децата на 2-годишна възраст - 84.4%. След тях са децата на 1 година - 15.3%, а с най-малък дял са децата на 3- годишна възраст - 0.3%. В края на 2018 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 17.7%, при 16.6% общо за страната. В сравнение с предходната година стойността на показателя намалява с 0.2 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (24.1%), София (столица) (21.2%) и Благоевград (20.8%).


Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 554 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 256, като 82.8% от тях са медицински сестри (212).
 

Четете още913 свободни места са обявени във варненските детски ясли през май

Коментари ( 0 )