„Правото и бизнесът в съвременното общество“ се проведе във Варна
Домакин на националния научен форум бе Икономическият университет в града
Публикувана: 8 Nov 2019 | 14:06

Националната научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ отново се проведе във Варна. Традиционно домакин на форума бе Икономическият университет в града, а основната цел на събитието е да даде поле за дебати, дискусии и презентация на научни разработки в сферата на публичното и частното право. Засегнати бяха и различните проблеми на икономиката и икономическата наука, касаещи правна регулация.

 

„В подобни инициативи като днешната. Може да се разпознае огромното ни желание да партнираме с всички заинтересовани страни и да си сверяваме часовниците, за да разберем какво и кога да правим, какво можем и какво трябва да правим“, каза ректорът на ИУ - Варна Евгени Станимиров.

 

Сред официалните гости на форума беше и председателят на Върховният административен съд Георги Чолаков.

 

„Темата за отношенията между бизнеса и правото е тема, черпеща своето начало и значимост далеч преди съвременното общество. Нейни белези срещаме в първите писани закони в Европа, голяма част от които са насочени към защита на собствеността, домакинствата и техните стопанства - основна икономическа единица в онзи период“, отбеляза Чолаков.

 

В конференцията участваха още партньорите на катедра „Правни науки“  от варненските Апелативен, Окръжен, Районен и Административен съд,  както и представители на академичната общност от различни университети в страната.

 

Емил Дамянов

 

Коментари ( 0 )