1015 безработни в област Варна са постъпили на работа през февруари 2020 г.
Публикувана: 25 Mar 2020 | 9:28

На работа в област Варна през февруари 2020 г. са постъпили 1015 безработни лица. 97,9% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 192 младежи на възраст до 29 години, както и 30 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През февруари 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1735 работни места. На първичния пазар са обявени 1680 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата хотелиерството и ресторантьорството (1357). Следват търговията (71), административни и стопански дейности (61), образование (48), преработващата промишленост (37). По програми за заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  са обявени 55 работни места.
Равнището на безработица във Варненска област през февруари 2020 г. е 4,5%1. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 9917, с 286 по-малко спрямо предходния месец. В сравнение с февруари 2019 г. се отчита ръст от 0,2 пункта на равнището на безработица, а регистрираните безработни лица са с 350 повече.


В град Варна броят на регистрираните безработни през февруари 2020 г. е 4802. Равнището на безработица в града е 2,8%, с 0,2 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. Спрямо февруари предходната година се отчита намаление с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица. 

 

Прочетете още: Емил Караниколов: Мерките ще направят банките по-гъвкави при новите и стари кредити

Коментари ( 0 )