Връщат курсовете за допълнителна квалификация
Ще се допускат максимум до 10 човека в група
Публикувана: 21 May 2020 | 10:55
Снимка: Агенция по заетостта

Вече се допуска провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и финансирани от държавния бюджет по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.

 

В тази връзка Агенцията дава следните указания:

 

Обучаващите организации, в т.ч. Доставчици на обучение (ДОб), които са прекъснали започнали вече курсове или не са стартирали обучения поради обявяването на извънредно положение в България на 13.03.2020 г., могат да подновят организирането им. За целта, при провеждането им следва да осигурят условия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

Агенцията по заетостта обръща внимание, че обученията за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, финансирани чрез Агенцията по заетостта по реда на Националния план за действие по заетостта или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) се провеждат в присъствена форма. Съгласно т. 8 от Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се забранява провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, което определя и максимално допустимия брой курсисти в групите за обученията.

 

Разходите за всяко едно обучение, проведено в периода на временното спиране на дейностите, свързани с обучения с ваучери, ще се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани от Агенцията по заетостта.

 

Черно море

Коментари ( 0 )