Копаят траншеята за тръбата във Варненското езеро
Премахнат е дефектиралият участък
Публикувана: 1 Jun 2020 | 14:50
Снимка: Община Варна

Прокопаване на траншеята по дъното на Варненското езеро за полагане на тръбопровода се извършва в момента в южната част на трасето, извън фарватера. Удълбочаването се прави от минус 2 до минус 13 метра, работим активно, ползваме и специализиран плаващ кран за драгажните дейности, обясни Христо Николов, главен инженер на фирма „Хидроремонт - ИГ“, която извършва подводните ремонтни дейности, информират от пресслужбата на Община Варна.

 

Вече е премахнат дефектиралият участък от тръбопровода. Парчето - около 270 м, бе извадено, доставена е новата част. 

Авариралият тръбопровод е изграден от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и въведен в експлоатация през 2011 г. Предназначението му е да прехвърля отпадъчните води от кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ през Варненското езеро в канализационната система и ПСОВ-Варна. По данни на ВиК Варна в момента отпадъчните води преминават през механично пречистване в КПС-Аспарухово преди да попаднат в аварийния тръбопровод. Агрегатите и системите с аерационно, механично и друго съпътстващо оборудване са в непрекъснат работен режим, като се осигурява необходимото механично пречистване на водите.

 

Черно море

Коментари ( 0 )