Отварят електронната система за прием на първокласници във Варна
Точно в 10 часа започва кандидатстването онлайн
Публикувана: 2 Jun 2020 | 8:42

Електронната система за прием в първи клас във варненските общински училища отваря днес (2 юни) в 10:00 ч. Крайният срок за кандидатстване изтича в полунощ на 8 юни. В 37 общински училища са създадени условия за прием на подлежащите първокласници в 132 паралелки, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

 
Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в локална база данни "Население". 

 

Всеки родител може да подреди в заявлението до 10 училища. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление. При успешна регистрация родителят получава генериран от електронната система входящ/регистрационен номер. 

 

На място в Община Варна, гише 13, се извършва подаване на заявления само за деца, които нямат адресна регистрация във Варна, граждани са на друга държава и нямат ЕГН, само ЛНЧ и в случай, че при подаване на заявление електронната система за прием не открие данни за детето или адресната регистрация на детето е направена след 10 май.   
 

 

Класирането ще бъде обявено на 11 юни, а записването ще се извършва в периода от 12 до 16 юни в училището, в което е прието детето.  

 

Черно море

Коментари ( 0 )