Проверяват как живеем във Варна и областта
579 домакинства ще бъдат обект на изследване от Националната статистика
Публикувана: 2 Jun 2020 | 12:02

579 домакинства на територията на област Варна ще бъдат обхванати в анкетното проучване, което цели да установи стандарта на живот, съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток. 

 

В периода април - юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”.

 

В периода май - юни 2020 г. респондентите ще бъдат посетени от анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти и предоставят писмо във връзка с изследването.

 

В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Бяла, Белослав, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Игнатиево, Провадия и Суворово, както и в селата: Аврен, Блъсково, Брестак, Булаир, Ветрино, Въглен, Генерал Колево, Долище, Дръндар, Дъбравино, Езерово, Житница, Здравец, Златина, Круша, Лопушна, Момчилово, Нова Шипка, Партизани, Приселци, Пчелник, Разделна, Синдел, Стефан Караджа, Тополи и Цонево.

 

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Те служат за изчисляване на индикатори за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. През 2020 г. в индивидуалния въпросник на изследването е включен модул „Предаване на благосъстоянието между поколенията, състав на домакинствата и развитие на доходите“.

 

По данни на изследването „Статистика на доходите и условията на живот“, проведено през 2019 г. линията на бедност за област Варна e 441.17 лв. средно месечно на лице от домакинство.

 

Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за област Варна е 21.1%. 

 

Черно море  

Коментари ( 0 )