226 варненци ще получат еднократна социална помощ
20 са само отказите
Публикувана: 3 Jul 2020 | 10:47

226 варненци ще получат еднократна социална помощ от Общината, съобщиха от ОбС-Варна. Сумите варират между 100 и 300 лева и се дават за покриване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности.


Общо 246 молби за социални помощи са постъпили в общината от 1 април до31 май 2020 г. За сравнение – за същия период на миналата година те са били 63.


Гласуваната сума е в размер на 34 300 лв. По това перо остават 50 000 лв. от приетите в началото на годината средства в размер на 130 800 лв. от Социалната програма на община Варна за 2020 г.


Одобрените от началото на годината молби са близо 400. За цялата 2019 г. подпомогнатите от общината варненци са били около 270.
На 20 души беше отказана помощ.


За съжаление, някои от тях са се опитали да злоупотребят със ситуацията. Въпреки че техните семейства вече са били подпомогнати през настоящата календарна година, те са подали отново молби от името на друг член на домакинството. Други пък са представили нередовни документи.
 

За 250 души е бил осигурен топъл обяд благодарение на спечелено финансиране по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ с договор с Агенцията за социално подпомагане. На нуждаещи се хора са били раздадени и пакети с хранителни продукти.

 

Черно море

Коментари ( 0 )