Река Провадийска тече оранжева
Проверяват обект за преработка и производство на консерви и предприятие за производство на картон и велпапе за замърсяването
Публикувана: 8 Jul 2020 | 15:59
Снимка: РИОСВ - Шумен

РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река Провадийска. В проверката участваха и експерти от Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) и представители на „ВиК – Шумен“ ООД. Сигналът е за оцветяване на реката от градската канализация на Каспичан, която няма изградена и въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Подаден е от жител на града. Проверката е установила, че има утайки с оранжев цвят по руслото на дерето след изхода на канализацията на града в една от точките на заустване, предаде Радио Шумен.

 

Взети са водни проби от изхода на канализационния колектор. Извършена е и проверка на обект за преработка и производство на консервирани плодове и зеленчуци и обект за производство на картон и каширано велпапе. Установено е, че при двата обекта се формират производствени отпадъчни води, които се заустват в канализацията с цветност, различна от битови отпадъчни води. Взети са водни проби на заустваните към канализацията отпадъчни води от ВиК оператора.

 

Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително.

Коментари ( 0 )