Варна изпревари София по строителство на нови сгради
Изграждането на 168 нови обекта е стартирало в първите месеци от пандемията в морската столица
Публикувана: 4 Aug 2020 | 12:55
Варна изпревари София по строителство на нови сгради. През второто тримесечие на 2020 г. в морската столица е започнало строителството на 168, което нарежда морския град на втора позиция в страната след Пловдив и на място преди София. Това става ясно от последните данни нат Националния статичстически институт.
 
 
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 178 жилищни, 5 административни и 62 други сгради; Варна - 120 жилищни, 8 административни и 40 други сгради; София (столица) - 129 жилищни, 4 административни и 11 други сгради; София - 86 жилищни и 20 други сгради; Благоевград - 52 жилищни и 36 други сгради.
 
 
През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 362 жилищни сгради с 5 928 жилища в тях и 823 615 кв. м разгъната застроена площ на 31 административни сгради/офиси с 18 328 кв. м РЗП и на 935 други сгради с 427 613 кв. м РЗП.
 
 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 0.8%, а общата им застроена площ - с 1.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 6.2%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване с 40.9%, но тяхната РЗП спада със 71.4%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са повече с 5.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 9.4%.
 
 
В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 14.4%, жилищата в тях - с 29.9%, а разгънатата им застроена площ - с 23.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП спада със 70.5%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 19.9%, а разгънатата им застроена площ - с 27.4%.
 
 
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 244, София (столица) - 210, Варна - 145, София - 113, и Бургас - 86. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 843, Пловдив - 1 109, Варна - 913, Кърджали - 377, и Бургас - 340 (табл. 1 от приложението).
 
 
През второто тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 979 жилищни сгради с 4 766 жилища в тях и с 622 361 кв. м обща застроена площ, на 21 административни сгради/офиси с 26 831 кв. м РЗП и на 584 други сгради с 294 061 кв. м РЗП.
 
 
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 15.6%, жилищата в тях - със 7.0%, а разгънатата им  застроена площ - със 17.5%. Броят на започнатите административни сгради нараства със 75.0%, а тяхната РЗП - над четири пъти. Започнатите други видове сгради са повече със 7.2%, но общата им застроена площ намалява с 42.4%.
 
 
В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 18.6%, жилищата в тях - с 15.6%, а разгънатата им застроена площ - с 14.2%. При броя на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 12.5 и 10.4%. Започнатите други видове сгради намаляват с 6.1%, а общата им застроена площ - с 35.8%.
 
Черно море

С

троителството на 168 нови сгради е започнало във Варна

Коментари ( 0 )