"Щрихи от утрото" (26.02.2020) - Как да се справим с тормоза в училище?
Повече по темата и мерките за борбата с тормоза и агресията в системата на образованието, ще разберем от Стела Калмукова, ст. експерт „Приобщаващо образование“ към Регионалното управление по образованието
Публикувана: 26 Feb 2020 | 10:17

Коментари ( 0 )