Държавата ще финансира до 50% снимането на филм
Законът за филмовата индустрия определя какви са допустимите разходи на филмова продукция
Публикувана: 24 Feb 2018 | 9:15

Размерът на средствата за държавно подпомагане на филм не трябва да надвишава 50% от бюджета на проекта, а за трудни филми – 80%, но не повече от 70% от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.Това реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Закона за филмовата индустрия, предаде БТА.

 

Депутатите определиха на територията на България да се разходват най-малко 75% и не повече от 160% от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане.Националният съвет за кино може всяка година да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75%.В Закона се посочва, че като средностатистически бюджет на игрален филм се определя бюджетът на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година.

 

 

В него се включват разходите за изработване на пет копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер на 10% от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.Неприключилите до влизането в сила на гласуваните промени плащания ще се извършват само въз основа на сключените до 31 декември 2017 г. договори за подпомагане по реда на този закон, в рамките на мярка за помощ SA.30569 - Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия от 2 август 2012 г.

 

Четете още: „Медиите като четвърта власт“ във Варна

Коментари ( 0 )