Икономика

публикувана: 16.01.2019 | 20:51

Има и снижение в броя на продължително безработните - с 26%

Най-голям обем инвестиции са вложени в промишления сектор

Отчитат 16% ръст спрямо миналата година

България се оказва сред страните с най-висок дял

Продължително безработните намалели с близо 20 хил.

Може ли нещо да спре апокалипсиса на пазара на търговски площи?

Туристи от Германия, Румъния, Израел и Русия са гостували край морето

Китай е абсолютният лидер в прехода към чиста енергия

Пари за опрашването няма

Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредители