Ще строят 4 нови детски градини във Варна
11,3 млн. лв. повече заделя за образование общината
Публикувана: 28 Jan 2020 | 16:48

Готови са проектите за 4 нови детски градини, за които община Варна е подала проектно предложение за финансиране от централния бюджет. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна, на което беше одобрена финансовата рамка на бюджета на общината в сферата на образованието.

 

Единият от проектите е за изцяло нова детска градина с четири групи на ул. „Хъшове“ № 2. Другите два са за нови корпуси на ДГ №14 „Дружба“ и на ДГ №39 “Приказка“.   Предстои изграждане и на нова сграда на детска градина № 48 „Ран Босилек" в с. Тополи.

 

С 11,3 млн. лв. повече са предвидените средства за образование в община Варна през тази година. Проекторамката по това перо възлиза на 154 млн. лв. и с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината  – 40%.

 

За поредна година се отделя рекордно висок бюджет за образование, с което се дава ясен знак, че този ресор остава приоритет №1 за местната власт. За сравнение – през 2016 г. макрорамката за образование бе близо 91,2 млн. лв., през 2017 г. – 104,1 млн. лв., а през 2018 г. – 118, 5 млн. лв.

 

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 130,7 млн. лв., за дофинансиране – 4,3 млн. лв., и за местни дейности – 19 млн. лв. Общината ще продължи да дофинансира разходите за издръжка на маломерни и слети паралелки, за изпълнение на ангажименти по общинския колективен трудов договор за средно образование, за подпомагане на центровете за подкрепа на личностното развитие, като ОДК, Логопедичен център и др. През тази година предстои 17% увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и 10% на възнагражденията на непедагогическия персонал. Запазват се общинските програми във функция   „Образование“, за които е осигурено финансиране в размер на близо 1,14 млн. лв.

 

И през 2020 година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училищата и детските градини и създаване на модерна база за обучение и кариерно развитие.Предстои основен ремонт на бившия дом „Другарче“ и преустрояването му в детска градина с 4 градински и 1 яслена група, които ще бъдат филиал на ДГ „Д-р Петър Берон“. За тази цел в тазгодишния бюджет на общината са предвидени над 1,76 млн. лв. Други 500 000 лв. са заделени за завършване на строителството на новия корпус за 120 деца в детска градина „Карамфилче“.

 

Близо 2 млн. лв. са осигурени за   реконструкцията на НУ „Васил Левски“ в кв. „Аспарухово“ и преустройството на помещения в I езикова гимназия. Над 1,8 млн. лв. ще бъдат инвестирани в основен ремонт на площадки за игра на открито и спорт в 12 детски градини. Нови спортни площадки ще има и в 5 училища, за които са заложени близо 1,2 млн. лева. Модерни съоръжения ще бъдат изградени в СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“, IV ЕГ „Фредерик Жолио - Кюри“, СУЕО „А.С.Пушкин“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

 

Значителното увеличение на броя на учениците в Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) през последните две учебни години налага осигуряване на нова база с всички необходими нормативни изисквания за провеждане на специализирано обучение. Поради това ще бъде изготвен идеен и технически проект за основен ремонт и преустройство на първия и втория   етаж   на сграда на ул. „Петко Стайнов“ в достъпна среда за потребителите на ЦСОП. В бюджета за тази цел са предвидени 200 хил. лв. Общината ще разчита на държавно финансиране и за разширение на училище „Васил Друмев“, стана също ясно на днешното заседание.

 

 

Коментари ( 0 )