Изграждат улична мрежа в част от Южната промишлена зона
Ще бъде направен двулентов път, по който да могат да се движат и автобуси от градския транспорт
Публикувана: 15 Dec 2017 | 12:41

План за регулация и застрояване на част от Южна промишлена зона беше одобрен на редовно заседание на Постоянната комисия по архитектура към варненския общински съвет. Ще бъде изграден двулентов път, който ще бъде продължение на съществуващата улична мрежа в друга част от зоната. Искането е на Българския морски квалификационен център, който стопанисва и развива района около стария канал , където се намираше учебният кораб „Петър Берон“. „Смятам, че задачата е важна за града, предвид възможностите които ще се предоставят след като тази част от квартала влезе в регулация. Идеята е Българският морски квалификационен център да обогати материалната си база и да започне да провежда обучения за спасяване по море. Планира се също изграждане на басейн със симулатор за спасителни операции. Пътят, който предстои да бъде изграден в района ще бъде с габарит, съобразен с изискванията за четвъртокласен път от градската първостепенна улична мрежа. Предвидена е ширина на платното – 3 метра и половина, за да могат да преминават свободно големи машини, както и автобуси на градския транспорт. Идеята е когато зоната бъде застроена да бъде включена в схемата на масовия градски транспорт. Одобрените параметри на застрояването са: максимално плътност 80% и озеленяване не по-малко от 20%“ – обясни главният архитект на община Варна Виктор Бузев. Той подчерта, че е в настоящата разработка са подсказани трасета за бъдещо развитие на уличната мрежа в западната част на острова. Тя е фиксирана до границата с водата, тъй като по общ устройствен план се предлага възможност за изграждане на втори мост, който да обслужва ЮПЗ при необходимост, когато тя бъде застроена, но това ще е обект на друг детайлизиран и конкретен план. 

 


Главният архитект на община Варна увери, че е обезпечено сметоизвозването в зоната от ЮПЗ, за която е изработен план за застрояване и регулация. Ширината на уличното платно ще е достатъчна, за навлизането на сметоизвозващи машини, ще бъдат предвидени и уширения, в които да се поставят контейнери. 


По време на заседанието на постоянната комисия по архитектура бе  одобрен също ПУП за урегулиране на поземлен имот и промяна на уличната регулация в част от СО „Планова“.


Полина Петрова
 

Коментари ( 0 )